Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.camperverhuurdruten.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.camperverhuurdruten.nl staat onder beheer van Autobedrijf Arts, gevestigd aan de Nijverheidsweg 18, 6651 KS te Druten. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.camperverhuurdruten.nl worden niet permanent bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b. Camperverhuur Druten zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

3. Cookies
Camperverhuur Druten maakt geen gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Camperverhuur Druten of Autobedrijf Arts. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Camperverhuur Druten is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. 

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die de website bezoekt of contact zoekt via het contactformulier van Camperverhuur Druten.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Camperverhuur Druten kan de gegevens die door de klant zelf verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a. Het verwerken van informatie of de bestelling via het contactformulier.
1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de informatie of het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin informatie vermeld staat.
1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Camperverhuurdruten denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Camperverhuurdruten zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken
2b. Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo'n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer (RTR), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Camperverhuur Druten verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Camperverhuur Druten kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Camperverhuur Druten voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Wilt u meer informatie, bel Camperverhuur Druten 06 - 10 22 75 77